Przetargi i zamówienia

Bieżące przetargi ogłoszone przez Straż miejską w Bytomiu

     Straż Miejska w Bytomiu reprezentowana przez Komendanta Zbigniewa Walaska z siedzibą w Bytomiu 41-902 przy ul. Wrocławskiej 122 ogłasza konkurs ofert ,, Zakup i dostawa dwóch samochodów osobowych czterodrzwiowych typu SUV, segment C dla potrzeb Straży Miejskiej w Bytomiu.”

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

      Dot. zamówienia publicznego ,, Zakup i dostawa dwóch samochodów osobowych czterodrzwiowych typu SUV dla potrzeb Straży Miejskiej
w Bytomiu. ”

.

 

      Zamawiający – Gmina Bytom Straż Miejska w Bytomiu reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej Zbigniewa Walaska zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie wyżej wymienionego zamówienia publicznego, prowadzonego jako konkurs ofert, z powodu przekroczenia w ofercie kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia pozostawia go bez wyłonienia wykonawcy.

                                    Nr oferty


Nazwa (firma) i adres wykonawcy


1


 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIECZOREK So zoo 

42-600 Tarnowskie Góry