Aktualności

03-04-2014

Komendant Straży Miejskiej w Bytomiu ogłasza Konkurs Ofert na przeprowadzenie sprzedaży urządzenia UTM Netasq U-70 będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej w Bytomiu.

 

03-04-2014

Utrzymująca się korzystna aura - jakkolwiek nie do końca zgodna z rocznym kalendarzem - sprzyja kontynuacji systemowych działań podejmowanych przez strażników
w celu ograniczenia, a w dalszej perspektywie...

03-04-2014

Rutynowa kontrola tzw. nieużytków przy ul. Północnej, przeprowadzona w dniu 28 lutego br. wykazała zaśmiecenie terenu odpadami komunalnymi wskazującymi na ich pochodzenie z oczyszczenia mieszkania...

03-04-2014

Strażnicy patrolujący w dniu 4 marca br. dzielnicę Rozbark zauważyli mężczyznę umieszczającego ogłoszenie na słupie oświetleniowym w rejonie pl. Barbary. Podjęta w tej sprawie interwencja zakończyła się nałożeniem...

03-04-2014

Funkcjonariusze jednego z patroli samochodowych Straży Miejskiej w Bytomiu zakończyli ostatecznie postępowanie prowadzone w sprawie ujawnienia w dniu 16 grudnia 2013 r. ogłoszeń z ofertą internetowo – telewizyjną...

17-03-2014

W dniu 25 lutego br. strażnicy patrolujący ul. Powstańców Śląskich stwierdzili umieszczenie na słupach energetycznych ogłoszeń o treści oferującej usługi rozliczeń podatkowych. Wykorzystanie na reklamę miejsc...

17-03-2014

Cechą wyróżniającą znaczną część przypadków „nakrycia na gorącym uczynku” osób rozprowadzających na terenie Bytomia różnego rodzaju materiały reklamowe, plakaty i ogłoszenia jest ich „zamiejscowe” pochodzenie...

17-03-2014

O niskiej świadomości społecznej w zakresie zasad propagowania działalności gospodarczej lub artystycznej w sposób zgodny z obowiązującym porządkiem prawnym świadczy poniższy przykład. Strażnicy...

17-03-2014

W dniu 10.01.2014 r. patrol rejonowy prowadzący rutynowe czynności służbowe w Łagiewnikach stwierdził oszpecenie elewacji budynku przy ul. Armii Krajowej nieprzyzwoitym napisem o obraźliwej treści...

17-03-2014

W dniu 7 lutego br. patrol Straży Miejskiej kontrolujący miejsce stanowiące nielegalne składowisko odpadów przy ul. Witczaka na granicy Bytomia i Piekar Śląskich zwrócił uwagę na pozostawione tam resztki...