Aktualności

30-11-2015

Komendant Straży Miejskiej w Bytomiu ogłasza rozstrzygnięcie postępowania na dostawę paliw do radiowozów na rok 2016. Więcej Informacji w dziale Przetargi i zamówienia.

19-11-2015

Komendant Straży Miejskiej w Bytomiu ogłasza konkurs ofert na sprzedaż 2 szt. manekinów będących na wyposażeniu jednostki.

13-11-2015

Komendant Straży Miejskiej w Bytomiu ogłasza nabór na stanowisko Aplikanta. Wszelkie informacje można uzyskać na stronie BIP.

28-10-2015

Komendant Straży Miejskiej w Bytomiu ogłasza konkurs ofert na wykonywanie usług w zakresie: "Dostawy paliw do radiowozów na rok 2016", "Bieżące naprawy radiowozów na rok 2016" oraz "Dostawa bonów żywieniowych dla funkcjona

21-09-2015

Pierwszy tydzień września inaugurujący jak każdego roku początek zajęć szkolnych we wszystkich typach szkół upłynął pod znakiem akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji...

21-09-2015

Otrzymany przez strażników drogą elektroniczną sygnał o nielegalnym wyrzuceniu odpadów w rejonie ul. Wodnej 2, umożliwił ustalenie kierowcy pojazdu zauważonego w pobliżu wskazanego miejsca wyładunku. Funkcjonariusze...

21-09-2015

Kontrola terenu wzdłuż drogi technologicznej towarzyszącej autostradzie A-1 na wysokości ul. Podleśnej wykazała zaśmiecenie lasu odpadami komunalnymi pochodzenia domowego oraz dokumentami, wśród których...

21-09-2015

Strażnicy w patrolu samochodowym nie po raz pierwszy stwierdzili, że umieszczona na słupach oświetleniowych informacja zakazująca naklejania ogłoszeń nie powstrzymuje reklamodawców od oferowania...

21-09-2015

O tym jak trudno pozbyć się złych nawyków, sprzecznych z obowiązującym prawem przekonuje postępowanie wyjaśniające prowadzone w sprawie wyrzucenia na nielegalnym składowisku przy ul. Czackiego...

21-09-2015

Systematycznie prowadzone kontrole zmierzające do wyeliminowania procederu notorycznego umieszczania różnego rodzaju ulotek, reklam i ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych w zauważalny sposób...