Aktualności

02-04-2015

Szybka reakcja strażników na zgłoszenie mieszkańca z dnia 05.03.2015 r. o wyrzucaniu odpadów budowlanych na terenie nieużytków przy ul. Piekarskiej doprowadziła do zidentyfikowania sprawcy tego czynu...

02-04-2015

Ponownie monitoring nielegalnego składowiska odpadów przy ul. Węglowej zarejestrował w dniu 08.01.2015 r. obecność samochodu osobowego, którego kierowca wyrzucił gruz wjeżdżając na teren „dzikiego wysypiska”. ...

02-04-2015

W ostatnich dniach lutego br. patrol samochodowy przejeżdżający ul. Leszczynową ujawnił oferty usług budowlanych świadczonych przez firmę reklamującą swoją działalność poprzez naklejanie...

02-04-2015

Współpraca funkcjonariuszy z patrolu rejonowego i interwencyjnego w rejonie dzielnicy Rozbark zaowocowała między innymi dostrzeżeniem na słupach oświetleniowych ulotek oferujących usług...

02-04-2015

Dociekliwość strażników wspierana nowymi technologiami przynosi wymierne efekty w postaci ograniczenia skutków degradacji naszego naturalnego środowiska. System monitoringu wizyjnego zarejestrował...

06-03-2015

Komendant Strazy Miejskiej w Bytomiu informuje, że na stronie 

04-12-2014

Patrol skierowany przez dyżurnego Straży Miejskiej w rejon ulicy Hajdy w związku z zanieczyszczaniem drogi przez koparkę wykonującą prace ziemne stwierdził na terenie zakładu wydobywającego piasek...

04-12-2014

Zgodnie z oświadczeniem sprawcy rozrzucenia dokumentów w okolicy miejsca składowania odpadów przy ul. Szyby Rycerskie, przyczyną tego zaśmiecenia było po prostu lenistwo. Interweniujący strażnicy...

04-12-2014

"Zawodowa intuicja” podpowiedziała strażnikom patrolującym rejon dzielnicy Łagiewniki, że pozostawienie samochodu na terenie nielegalnego składowiska odpadów przy ul. Szyby Rycerskie nie oznacza wizyty...

13-10-2014

Z informacji przekazanych przez Tauron Polska Energia w dniu dzisiejszym tj. 13.10.2014 r. mogą występować przerwy w dostawie prądu w naszej jednostce w godzinach od 8:30 - 15:00 a tym samym będzie utrudniony...